Informace

Autoři

Nakladatelé

REKLAMACE - VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Právo odstoupit od smlouvy

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Antikvariát Přečtené-knihy.cz, na e-mailové adrese: micek.j@prectene-knihy.cz , nebo písemně na adrese: Josef Míček, Ke Kulnám 56, 252 62 Statenice, formou jednoznačného prohlášení. Je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Záruka vrácení zboží a peněz

Antikvariát Přečtené-knihy.cz zaručuje vrácení celé částky, kterou kupující uhradil, včetně poštovného a balného. Kupující má možnost zboží vrátit na náklady Antikvariátu Přečtené-knihy.cz prostřednictvím Zásilkovny nebo na vlastní náklady prostřednictvím České pošty na adresu: Antikvariát Přečtené-knihy.cz, Ke Kulnám 56, 252 62 Statenice.

Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží prostřednictvím Zásilkovny na náklady Antikvariátu Přečtené-knihy.cz, informuje o své volbě e-mailem na adresu: micek.j@prectene-knihy.cz. Na základě této zprávy kupující obdrží od Antikvariátu Přečtené-knihy.cz kód, který si vytiskne a přilepí na pečlivě zabalenou zásilku s vraceným zbožím. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U elektronických nosičů nesmí být porušen jejich originální obal.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží (včetně poštovného a balného) v nejkratší možné době od doručení, a to dle uskutečněné platby tj. byla-li platba uskutečněna kartou, bude částka na kartu vrácena, pokud se platba uskutečnila bankovním převodem, bude platba vrácena na bankovní účet, z kterého platba přišla.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Antikvariát Přečtené-knihy.cz, Josef Míček, Ke Kulnám 56, 252 62 Statenice

E-mail: micek.j@prectene-knihy.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení odběratele:

Adresa odběratele:

Č. objednávky:

Č. faktury:

Podpis odběratele:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: