Informace

Autoři

Nakladatelé

Všeobecné obchodní podmínky

Nákupní řád antikvariátu PŘEČTENÉ-KNIHY.CZ

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového antikvariátu www.prectene-knihy.cz

v platném znění od  1.10.2023

 

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového antikvariátu www.prectene-knihy.cz a objednatelem, (zákazníkem internetového obchodu). Provozovatelem internetového antikvariátu www.prectene-knihy.cz je pan Josef Míček IČO 13145525, adresa: Ke Kulnám 56, 25262 Statenice.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu/systému internetového antikvariátu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

 

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového antikvariátu na adrese www.prectene-knihy.cz.

Internetový antikvariát - prodávající umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoli sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku, nebo její část zrušit v případě, kdy došlo ke kolizi dvou objednávek a zboží již proto není na skladě nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku na dobírku kupujícímu, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

III. Objednávky

Objednávky s platbou předem bankovním převodem jsou platné 10 dní. Po 5 dnech je možno zákazníka upozornit, že nezaplatil nebo neoznámil, kdy si chce objednané zboží vyzvednout.  Poté bude objednávka zrušena. Výše uvedené platí, nedohodne-li se s majitelem antikvariátu jinak.

IV. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží kupujícímu Českou poštou nebo Zásilkovnou na dobírku do 3 pracovních dnů, při platbě předem do 3 pracovních dnů po připsání částky na účet antikvariátu. U volby osobního odběru v knihkupectví Kalich vám zašleme mail s podrobnými informacemi.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %). Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje dle volby kupujícího.

Ceny za balné a poplatky za doručení u jednotlivých způsobů odběru jsou uvedeny v tabulce: 

Způsob platby / Způsob doručení v ČR

Platba dobírkou

Platba předem

Česká pošta

170

115

Zásilkovna

                   110

                     75

Osobní odběr knihkupectví Kalich

40

40

V případě platby předem zašle kupující peníze na účet firmy  Josef Míček, č. účtu: 2400149401/2010 a je povinen označit tento způsob platby v objednávce. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo knihkupectví Kalich. Místem dodání zboží je poštovní adresa nebo výdejní místo Zásilkovny uvedené kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Na Slovensko zasíláme zboží přes Zásilkovnu při platbě předem na účet Fio banky na Slovensku číslo: 2400149401/8330. 

Přepočet z CZK na EUR Vám zašleme po uzavření objednávky a po kontrole, že všechny Vámi objednané knihy máme skladem.

Způsob platby / Způsob doručení SR

Platba dobírkou

Platba předem

 Zásilkovna

              170

                   135

Zákazník ze Slovenska, který chce provést platbu předem na náš účet na Slovensku v eurech a nedodrží pokyny, které dostane s informací, kolik má za objednané knihy zaplatit, uhradí veškeré poplatky spojené s takovouto platbou před odesláním objednávky. Platbu je třeba zadat jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí.

Při objednání na dobírku, platba až při převzetí objednávky na pobočce Zásilkovny, v Eurech dle kurzu ČNB.

.

V. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že tato není v úplné shodě s kupní smlouvou nebo sám svým jednáním takový rozpor s kupní smlouvou způsobil.

 

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být faktura na dodané/reklamované zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U elektronických nosičů nesmí být porušen jejich originální obal.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to na jeho bankovní účet nebo po dohodě poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném panem Josefem Míčkem, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle pravidel vycházejí z evropské legislativy, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Prodávající a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Prodávajícího, pokud neučinil žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu Prodávajícího.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.6.2022. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.prectene-knihy.cz. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.